m.SDU.az - Sumqayit Dövlet Universitetinin resmi sayti (mobil versiya)
---
-Ana sehife
---
»
Kafedra 1971-ci ilde “Esas üzvi ve neft kimya sintezinin texnologiyasi” adi ile yaradilmişdir.1990-ci ilde üzvi maddelerin texnologiyasi adlandirilib fealiyyet dairsi genişlendirilmişdir.2002-ci ilde kafedranin adi kimya istiqametine uyğunlaşdirilaraq Neft kimyasi,2007-ci ilde ise fealiyyet dairesinin şaxelenmesi ile esaqedar olaraq Neft kimyasi vve Kimya texnologiyasi adlandirilmişdir.
Onun fealiyyeti ölkemiz ve ali tehsilimiz üçün çağdaş dövrümüzde daha gerekli olan ixtisaslara yönelmişdir.Kafedra universitetin baza kafedrasi olb,kimya müessiseleri,ali mektebler,elmi-tedqiqat ve layihe institutlari,şirketler,orta mektebler ve s.üçün 2200-den çox ali tehsilli mühendis-kimyaçi-texnoloqlar,kimyaçilar,tedqiqatçilar,müellimçle,ekspertler hazirlamiş,hal-hazirda hemin peşeler üzre bakalavr ve magistrler hazirlayir.
Hal-hazirda kafedrada kimya istiqametinin 3 ixtisasi,kimya mühendisliyi istiqametinin ise 4 ixtisasi üzre kadr hazirliği uöurla davam etdirilir.
Kafedraya 1971-1973-cü illerde k.e.n. ,.S.Seqol, 1973-1979-cu illerde k.e.d., professor O.A.Nerimanbeyov, 1979-987-ci illedrde k.e.d., professor R.A.Sultanov rehberlik etmişdir.1987-ci ilden kafedranin müdiri k.e.d., professor E.E.Ağayevdir.
K.e.d., professor E.E.Ağayev 200 elmi eserin o cümleden 8 müelliflik şehadetnamesi ve 8 patentin,24 fenn proqraminin,8 derslik ve ders vesaitinin,18 tedris vesaitlerinin müellifidir.Elmi eserlerinden 70-i xarivi ölkelerde Almaniya,Kanada,Çexiya,Rusiya,Türkiye,Ukraina,Pakistan,Kipr ve s.)derc edilmiş ve onlara alimler terefinden istinadlar olunur.
Prof. E.E.Ağayev 2004206-ci illerde Azerbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Ali Attestasiya komussiyasinin üzvü olmuş, hal-hazirda Azerbaycan Mili Elmler Akademiyasinin “Kinetika ve kataliz” ve “Yüksek molekullu birleşmeler kimyasi” istiqametleri üzre problem şuralarinn üzvüdür. O, SDU-nin mehsuldar alimlerinden biridir.Onun rehbeliyi altinda 5 elmer namizedi 25 magistr hazirlanmişdir.Prof. E.E.Ağayev 1 doktorantin ve 3 aspirant ve dissertantin elmi rehberidir. O, Qafqaz xalqlari Elmler Akademiyasinin akademiki (Tiflis-2002),gelecek tehsil üzre Beynelxalq teşkilatin ( Oslo-2001) üzvü kimi de semereli fealiyyet gösterir.
Kafedrada 12 nefer professor müellim heyeti çalişir:
1.Kafedra müdiri, k.e.d., prof.Ağayev Ekber Eli oğlu
2.K.e.d., prof. Aşurov Dursun Ehmed oğlu
3.K.e.n., dosent Ramazanov Qafar Ebdüleli oğlu
4.K.e.n., dosent Memmedova Rehile İsmayil qizi
5.K.e.n., dosent Bayramov Qorxmaz Kerim oğlu
6.K.e.n., dosent Tarverdiyev Şemseddin Ebil oğlu
7.K.e.n., dosent Mütellimova Kifayet Mensum qizi
8.K.e.n., dosent Muradov Mahal Mayil oğlu
9.K.e.n., baş müellim Şaxtaxtiskaya Peri Turabxan
10.K.e.n.,asissent Qarayeva İrade Memmed qizi
11.Asisstent Nezerova Müşkinaz Kiçmirze qizi
Kafedranin tedris etdiyi fenler (bakalavr pillesi):
1.Ümumi kimya texnologiyasi
2.Qeuri-üzvi maddeler ve materiallarin istehsali ve texnologiyasi
3.Neftin ilkin emalinin texnologiyasi
4.Üzvi maddeler istehsalinin nezeri esaslari
5.Nezeri elekrokimya
6.Üzvi maddeler istehsalinin kimyevi texnologiyasi
7.Neft kimyasi ve neft-kimyevi texnologiyasi
8.Yüksekmolekulu birleşmeler kimyasi
9.Kimya texnologiyasi
10.Kompozisiya materiallarinin kimyasi
11.Neftin kimyevi emali
12.Elektrokimyanin esaslari
13.Kimya senayesinin proses ve aparatlari
14.Sahe texnologiyasinin esaslai
Magistr pillesi üçün TEM 040011 Elektrokimya 1-ci kurs:
1.Elektrokimyanin tarixi ve metodologiyasi
2.Elektrokimyanin müasir problemleri
3.Kimya istehsali ve iqtisadiyyat
4.Tetbiqi elektrokimya
5.Qeyri-üzvi maddelerin elektrosintezi
6.Üzvi madelerin elekrosintezi
7.Nezeri elektrokimya
8.Metallarin korroziyasi
9.Hallogen-üzvi birleşmelerin elektrosintezi TEM 040010 YMB kimyasi 1-ci kurs
10.Yüksekmolekullu birleşmeler kimyasinin tarixi ve metodologiyasi
11.Yüksekmolekullu birleşmeler kimyasinin müasir problemleri
12.Kimya istehsali ve iqtisadiyyat
13.Polimerler sintezi ve tedqiqi
14.Polimerlerin fiziki kimyasi
15.Polimerlerin kimyevi modifikasiyasi
16.Monomerler kimyasi
17.Yüksekmolkullu birleşmeler kimyasinin nezeri esaslari
18.Polimer mehlullar
19.Termoplastik polimerler
TEM 040016 Neft kimyasi 1-ci kurs
20.Neft kimyasinin tarixi ve metodologiyasi
21.Neft kimyasinin müasir problemleri
22.Kimya istehsali ve iqtsadiyyat
23.Neft ve qazin kimyevi emalinin elmi esaslari
24.Neft ve qaz emali proseslerinin termodinamikasi
25. Neft ve qaz esasinda texniki ehemiyyetli maddelerin sintezi
26.Neft ve qaz emali prosesleri üçün katalizatorlarin sintezi
27. Neft ve qaz emalindan alinan mehsullar ve onlarin keyfiyyetinin yükseldilmesi
28.Neft mehsullari üçün açqarlar
29.Patentşünasliq
TEM 040011 Elektrokimya 2-ci kurs
30.Qalvanotexnika
31.Kimyevi cereyan menbeleri
TEM 040016 Neft kimyasi 2-ci kurs
32.Neft ve qaz emali xaricde
33.Neft ve qaz esasinda texniki ehemiyyetli maddelerin sintezi
34.Neft qaliqlarinin emalinin elmi esaslari
TEM 044010 YMB kimyasi 2-ci kurs
35.Polimer kompozisiyasi materiallari
36.Termoplastik polimer
Kafedranin son illerdeki elmi neşrleri:
1.Агаев А.А, Мададзаде К.М., Каталитическая активность морденитного катализатора при алкилировании ксиленолов метанолом Журнал прикладной химии,2005,т.78.—4.с.690-693
2. Агаев А.А, Муталлимова К.М.,Назарова М.К.Сравнителное метилирование фенола и нафтолов в присутствии твердьхкатализаторов Журнал «Химические проблемь»,2008,№4,с.714-718
3.Agayev A.A, Garayeva I.E. Dehydrogeneation of ethylphenols on oxide catalys/ processes of petrocoemistry and oil refining 2009,T.10 –1(37),p.65-69
4.Ağayev E.E., Memmedova R.İ Kimya texnologiyasinin esaslari.1-ci hisse,2008,163.s.
5.Aşurov D.E., Ağayev E.E., Muradov M.M. Elekrokimyanin esaslari,2005,3041s.
6.Ağayev E.E., Byaramov Q.K., Ramazano Q.E. Monomerler kimyasi,2007,154s.
7.Aşurov D.E.,Ağayev E.E., Bayramov Q.K., Muradov M.M., Tetbiqielektrokimya,2007,31s.
8.Ağayev E.E., Aşurov D.E.. Tarverdiyev Ş.E., Ramazanov Q.E., Muradov M.M. Esas üzvi maddeler istehsalinin proseseri ve mehsullari,2009,528s.
Elaqeleri:
“Neft kimyasi ve kimya texnologioyasi” kafedrasi bir sira ölkelerin ali mektebleri ile,müvafiq kafedralarla emekdaşliq edir.Bu baximdan Türkiye (19 Mayis Universiteti),Rusiya (Sankt Peterburq Texnologiyala Universiteti.H.D.Zelinski adina Üzvi Kimya İnstitutu),Gürcüstan (Tbisi Dövlet Universiteti0 ve başqa ölkelerin alimleri,ali tehsil ocaqlari ile aparilan emekdaşliq münbit zemin üzerinde qurulumuş ve semereli neticeler verir.
www.SDU.az - »
---
-Ana sehife
---
www.SDU.az - Bütün hüquqlari qorunur.